DENTAL

Åtgärd 101  Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift   Vårt pris 830 kr    Referenspris  830 kr 
Åtgärd 103   Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare   Vårt pris 395 kr  Referenspris 365 kr
Åtgärd 107-0  Omfattande kompletterande undersökning, utförd av tandläkare  Vårt pris 1035 kr  Referenspris 1035 kr
Åtgärd 121Röntgenundersökning av enskild tand Vårt pris 65 kr  Referenspris  55 kr 
Åtgärd 122 Röntgenundersökning, delstatusVårt pris 235 kr Referenspris 365 kr
Åtgärd 123 Röntgenundersökning, helstatus Vårt pris 795 krReferenspris 795 kr
Åtgärd 141  Studiemodeller för behandlingsplanering  Vårt pris 630 krReferenspris 620 kr
Åtgärd 201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar/problem Vårt pris 435 kr Referenspris 435 kr
Åtgärd 204 Profylaxskena Vårt pris 865 kr Referenspris 765 kr
Åtgärd 401 Tanduttagning, en tand Vårt pris 1125 kr  Referenspris 1005 kr
Åtgärd 402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand Vårt pris 1795 kr Referenspris 1660 kr
Åtgärd 404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle Vårt pris 3080 kr Referenspris 3060 kr
Åtgärd 406 Tanduttagning, övertalig tandVårt pris 1130 kr Referenspris 1005 kr
Åtgärd 420 Implantat, per styckVårt pris 2900 kr Referenspris 2620 kr
Åtgärd 421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat Vårt pris 3775 kr Referenspris 3525 kr
Åtgärd 422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknikVårt pris 1465 kr Referenspris 1465 kr
Åtgärd 423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat, Vårt pris 6255 kr Referenspris 4695 kr
Åtgärd 424Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknikVårt pris 1645 krReferenspris 1645 kr
Åtgärd 425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat,Vårt pris 10175 krReferenspris 6480 kr
Åtgärd 426Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik, Vårt pris 2200 krReferenspris 2195 kr
Åtgärd 429Borttagande av implantat, per operationstillfälleVårt pris 3840 krReferenspris 3840 kr
Åtgärd 435Avlägsnande av implantatVårt pris 1005 krReferenspris 1005 kr
Åtgärd 441Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett imp.Vårt pris 2485 krReferenspris 2485 kr
Åtgärd 442Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälleVårt pris 3555 krReferenspris 3515 kr
Åtgärd 443Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälleVårt pris 3350 krReferenspris 3350 kr
Åtgärd 444Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller vid tre i kombination med annan operationVårt pris 5150 krReferenspris 4560 kr
Åtgärd 501Rensning och rotfyllning, en rotkanalVårt pris 3580 krReferenspris 3325 kr
Åtgärd 502Rensning och rotfyllning, två rotkanalerVårt pris 4115 krReferenspris 4005 kr
Åtgärd 503Rensning och rotfyllning, tre rotkanalerVårt pris 5230 krReferenspris 5030 kr
Åtgärd 504Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanalerVårt pris 5585 krReferenspris 5485 kr
Åtgärd 520Akut endodontisk behandling, annan behandlareVårt pris 995 krReferenspris 890 kr
Åtgärd 521Akut trepanation och kavumextirpationVårt pris 885 krReferenspris 785 kr
Åtgärd 522Akut trepanation och kavumextirpationVårt pris 795 krReferenspris 785 kr
Åtgärd 523Stiftborttagning Vårt pris 1150 krReferenspris 1150 kr
Åtgärd 541Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälleVårt pris 3590 krReferenspris 3590 kr
Åtgärd 601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikationVårt pris 3730 krReferenspris 3420 kr
Åtgärd 602Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikationVårt pris 3730 krReferenspris 3420 kr
Åtgärd 604Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skenaVårt pris 2110 krReferenspris 2110 kr
Åtgärd 607Bettslipning för ocklusal stabiliseringVårt pris 950 krReferenspris 735 kr
Åtgärd 701Fyllning av en yta på framtand eller hörntandVårt pris 685 krReferenspris 595 kr
Åtgärd 702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntandVårt pris 1085 krReferenspris 945 kr
Åtgärd 703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntandVårt pris 1380 krReferenspris 1125 kr
Åtgärd 704Fyllning av en yta på molar eller premolar Vårt pris 905 krReferenspris 760 kr
Åtgärd 705Fyllning av två ytor på molar eller premolarVårt pris 1320 krReferenspris 1115 kr
Åtgärd 706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolarVårt pris 1605 krReferenspris 1490 kr
Åtgärd 707Krona i plastiskt material, klinikframställd Vårt pris 1805 krReferenspris 1695 kr
Åtgärd 708Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapiVårt pris 695 krReferenspris 540 kr
Åtgärd 800Permanent tandstödd krona, en per käke, standardmaterialVårt pris 6780 krReferenspris 5710 kr
Åtgärd 802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift Vårt pris 3145 krReferenspris 3095 kr
Åtgärd 803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stiftVårt pris 1470 krReferenspris 1470 kr
Åtgärd 804Hängande led vid tandstödd protetik, per led, standardmaterialVårt pris 2 420 krReferenspris 2190 kr
Åtgärd 811Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd Vårt pris 555 krReferenspris 550 kr
Åtgärd 822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänderVårt pris 3680 krReferenspris 3680 kr
Åtgärd 823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänderVårt pris 5220 krReferenspris 5110 kr
Åtgärd 824Partiell protes med metallskelett, klammerförankradVårt pris 11630 krReferenspris 10870kr 
Åtgärd 827 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad Vårt pris 9405 kr Referenspris 9080 kr 
Åtgärd 828Hel överkäksprotes inkl. erforderligt antal prefabricerade tänderVårt pris 9110 krReferenspris 9080 kr
Åtgärd 829Immediatprotes, inkl. tänder. Innefattar inte justeringVårt pris 7430 krReferenspris 6885 kr
Åtgärd 831Justering av avtagbar protesVårt pris 370 krReferenspris 370 kr
Åtgärd 832Lagning av protes eller tillsättning av protestandVårt pris 1350 krReferenspris 1240 kr
Åtgärd 833Rebasering av protesVårt pris 2520 krReferenspris 2520 kr
Åtgärd 834Lagning av protes där avtryck krävsVårt pris 2475 krReferenspris 1945 kr
Åtgärd 835Rebasering och lagning av protesVårt pris 3300 krReferenspris 2980 kr
Åtgärd 845-0Ocklusionskorrigerande bettslipning, mindre omfattandeVårt pris 955 krReferenspris 1910 kr
Åtgärd 845Ocklusionskorrigerande bettslipningVårt pris 1910 krReferenspris 1910kr
Åtgärd 850Implantatförankrad krona, en per käkeVårt pris 9750 krReferenspris 7780 kr
Åtgärd 852Implantatförankrad krona, flera i samma käkeVårt pris 7870 krReferenspris 6000 kr
Åtgärd 853Hängande led vid implantatförankrad broVårt pris 2350 krReferenspris 2190 kr
Åtgärd 861Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantatVårt pris 45460 krReferenspris 31440 kr
Åtgärd 861KImplantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat, helkeramiskVårt pris 58460 krReferenspris 31440 kr
Åtgärd 861MImplantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat inklusive metallskoningVårt pris 48 535 krReferenspris 31440 kr
Åtgärd 862Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantatVårt pris 49280 krReferenspris 33400 kr
Åtgärd 862KImplantatförankrad bro, överkäke, fem implantat, helkeramiskVårt pris 62280 krReferenspris 33400 kr
Åtgärd 862MImplantatförankrad bro, överkäke, fem implantat inklusive metallskoningVårt pris 52 355 krReferenspris 33400 kr
Åtgärd 863Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller flerVårt pris 53185 krReferenspris 34905 kr
Åtgärd 863KImplantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler, helkeramiskVårt pris 66185 krReferenspris 34905 kr
Åtgärd 863MImplantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler inklusive metallskoningVårt pris 56260 krReferenspris 34905 kr
Åtgärd 865Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller flerVårt pris 45460 krReferenspris 30435 kr
Åtgärd 865KImplantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler, helkeramiskVårt pris 58460 krReferenspris 30435 kr

FACIAL AESTHETICS

FöryngringEn behandlingTre behandlingarUnderhåll
Ansikte, nacke eller Decollegate4000 kr10,500 kr10,500 kr
Hand föryngring4000 kr10,500 kr10,500 kr
Hår föryngring4000 kr10,500 kr10,500 kr
FöryngringEn behandlingTre behandlingarUnderhåll
Ansikte, nacke eller Decollegate2950 kr6500 kr2950 kr
Injektioner mot rynkorPrislista
Botox® (1 område)2950 kr
Botox® (2 områden)3500 kr
Botox® (3 områden)4500 kr
Additonal small område800 kr
Bocouture (1 område)2350 kr
Bocouture (2 områden)2950 kr
Bocouture (3 områden)3500 kr
Additional small område600 kr
Dermal Fillers Prislista
Läppförstoring  
Juvederm® Ultra Smile (0.5ml) 2950 kr
Juvederm® Volift Retouch (0.5ml) 3200 kr
Juvederm® Ultra 3 (1ml) 3700 kr
Juvederm® Volift (1ml) 4100 kr
Kinder, lyft & korrigering  
Teosyal® RHA4 4700 kr
Juvederm® Voluma 5300 kr
Haka, lyft & korrigering  
Teosyal® RHA4 4700 kr
Juvederm® Voluma 5300 kr
Marionette Linjer  
Juvederm® Ultra 3 3700 kr
Juvederm® Volift 4100 kr
Nasolabiala vecket  
Juvederm® Ultra 3 3700 kr
Juvederm® Volift 4100 kr
Tear Trough 5900 kr
“8 Point” Ansiktslyft (3mls) 14700 kr
KroppsbehandlingarPrislista
Hyperhidrosis (ökad svettande) 
Panna4300 kr
Händer6400 kr
Underarmar6400 kr

Price Guide

Tureberg Tandvård & Medicin Center can offer interest-free credit for extensive treatment. Alternatively, other financial arrangements, such as flexible payment plan can be discussed in confidence and with consideration for the patients budget during consultation. The Fees reflect the quality of service and dental care provided, using the finest and strongest dental materials, which ensure high standards and long-lasting results.

Examinations

New Patient check-up

£95

Emergency appointment

£95

Hygiene Treatments (inc 2 x-ray)

£55

Hygiene Treatments

Quick Smile - Scale & Polish

£75

Super Clean with Airflow

£100

Ultra Clean With Air Flow

£150

Aesthetic Treatments

WRINKLE REDUCTION 'BOTOX'

from £200

Dermal Fillers

from £200

Mesotherapy

from £220

Face Therapy

from £275

Hyperhidrosis (Excess Sweating)

from £300

ANTI WRINKLE INJECTIONS

from £200

Whitening Treatments

Fast WHITENING with Quick Smile

£150

Fast Whitening & Super clean with Air flow

£185

HOME WHITENING + EXAM WITH HYGIENE (30 MIN)

£300

DEEP WHITENING + EXAM & SUPER CLEAN WITH AIRFLOW

£450

Implant Treatments

Consultation with an Oral Surgeon

£100

Treatment Plan with CT Scan & Panoramic Xray

£200

Children

Examination

£35

Fissure treatment (sealants)

£45

Hygiene Treatment

£50

Filling on permament tooth

£55

Extraction

£70

Filling on permament tooth

from £75

Surgical Treatment

ROUTINE TOOTH EXTRACTION

£95

Complex Tooth Extraction

FROM £175

Wisdom Tooth Extraction

FROM £225

Impacted Tooth Extraction (Oral Surgeon)

£350

Orthodontics (Braces)

Consultation (refundable deposit)

£30

Clear Aligners

from £1300

Fastbraces

from £1500

Invisalign

from £1900

Cosmetic Dentistry

Cosmetic Consultation (refundable deposit)

£30

White Filling

from £95

Composite Veneers

FROM £250

Inalys & Onlays

FROM £550

Porcelain Veneers

FROM £650

Dental Crown Ceramic

FROM £650

Dental Bridge Ceramic

FROM £650

Examinations

Patient check-up

£55

Emergency appointment

£75

Hygiene Treatments (inc 2 x-ray)

£55

Hygiene Treatments

Quick Smile - Scale & Polish

£75

Super Clean with Airflow

£100

Ultra Clean With Air Flow

£150

Periodontics (Gum Treatments)

Periodontics Exam & Diagnostics (inc OPG x-ray)

£125

Non-Surgical Periodontal Treatment per sextant

£65

Non-Surgical Periodontal Treatment per quadrant

£95

Aesthetic Treatments

Botox

from £200

Dermal Fillers

from £200

Mesotherapy

from £220

PRP Therapy

from £275

Hyperhidrosis (Excess Sweating)

from £300

Whitening Treatments

Fast Whiting with Quick Smile

£150

Fast Whitening & Super clean with Airflow

£200

Home Whitening with Quick Smile

£295

Deep Whitening & Super Clean with Airflow

£395

Endodontics (Root Canal Treatments)

Incisor

£395

Premolar

£450

Molar

£550

Apicectomy (By Oral Surgeon)

£700

Implant Treatments

Consultation with an Oral Surgeon

£100

Treatment Plan with CT Scan & Panoramic Xray

£200

Children

Examination

£35

Fissure treatment (sealants)

£45

Hygiene Treatment

£50

Filling on permament tooth

£55

Extraction

£70

Filling on permament tooth

from £75

Surgical Treatment

ROUTINE TOOTH EXTRACTION

£95

Complex Tooth Extraction

FROM £175

Wisdom Tooth Extraction

FROM £225

Impacted Tooth Extraction (Oral Surgeon)

£350

Orthodontics (Braces)

Consultation (refundable deposit)

£30

Clear Aligners

from £1300

Fastbraces

from £1500

Invisalign

from £1900

Cosmetic Dentistry

Cosmetic Consultation (refundable deposit)

£30

White Filling

from £95

Composite Veneers

FROM £250

Inalys & Onlays

FROM £550

Porcelain Veneers

FROM £650

Dental Crown Ceramic

FROM £650

Dental Bridge Ceramic

FROM £650

Examinations

Patient check-up

£55

Emergency appointment

£70

Hygiene Treatments (inc 2 x-ray)

£55

Hygiene Treatments

Quick Smile - Scale & Polish

£75

Super Clean with Airflow

£100

Ultra Clean - Deep Cleaning & Air Polishing

£110

Periodontics (Gum Treatments)

Periodontics Exam & Diagnostics (inc OPG x-ray)

£125

Non-Surgical Periodontal Treatment per sextant

£65

Non-Surgical Periodontal Treatment per quadrant

£95

Aesthetic Treatments

Botox

from £200

Dermal Fillers

from £200

Mesotherapy

from £220

PRP Therapy

from £275

Hyperhidrosis (Excess Sweating)

from £300

Whitening Treatments

Fast Whitening & The Classic Hygiene

£150

Fast Whitening & The Deep Cleaning + Air Flow

£200

Home Whitening & The Classic Hygiene

£250

Deep Whitening & The Classic Hygiene

£350

Fast Whitening with Exam & Classic Hygiene

£200

Endodontics (Root Canal Treatments)

Incisor

£395

Premolar

£450

Molar

£550

Apicectomy (By Oral Surgeon)

£700

Children

Examination

£35

Fissure treatment (sealants)

£45

Hygiene Treatment

£50

Filling on permament tooth

£55

Extraction

£70

Filling on permament tooth

from £75

Surgical Treatment

Tooth Extraction

£95

Surgical Tooth Extraction

£200

Simple Wisdom Tooth Extraction

£225

Surgical Wisdom Tooth Extraction (Oral Surgeon)

£350

Impacted Tooth Extraction (Oral Surgeon)

£350

Complex Extraction

£175

Wisdom Tooth Extraction

£225

Implant Treatments

Consultation with an Oral Surgeon

£100

Personalised Treatment Plan & Full Examination ** CT Scan & Panoramic X-Ray included

£200

Orthodontics (Braces)

Consultation (refundable deposit)

£30

Clear Correct

from £1500

Invisalign

from £1900

Fastbraces

from £1950

Cosmetic Dentistry

Cosmetic Consultation (refundable deposit)

£30

White Filling

from £95

Composite Veneers

FROM £250

Inalys & Onlays

FROM £550

Porcelain Veneers

FROM £650

Dental Crown Ceramic

FROM £650

Dental Bridge Ceramic

FROM £650

Kensington Guarantee

Kensington Health Clinic is confident of the dental treatments, there is a 5-year guarantee for crowns, implants* and other laboratory related procedures against mechanical failure.

This guarantee will apply provided the patient:

  • Comes for an annual dental examination with the dentist
  • Sees the Hygienist at least twice a year for a one-hour gum maintenance treatment session.
  • Wears a plastic mouth guard (if recommended)
  • Follow cautionary guideline for each treatment

The guarantee does not apply for:

  • Root canal treatment – due to the nature of this treatment
  • Loose teeth
  • Bruxists – people who grind and therefore potentially damage their teeth
  • Trauma – damage to a restoration due to an accident e.g. a knock or a fall

*May not apply to patients with certain conditions.