Åtgärd 101 Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift Vårt pris 830 kr Referenspris  830 kr
Åtgärd 103  Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkareVårt pris 395 krReferenspris 365 kr
Åtgärd 107-0 Omfattande kompletterande undersökning, utförd av tandläkareVårt pris 1035 krReferenspris 1035 kr
Åtgärd 121Röntgenundersökning av enskild tand Vårt pris 65 kr Referenspris  55 kr
Åtgärd 122 Röntgenundersökning, delstatusVårt pris 235 krReferenspris 365 kr
Åtgärd 123Röntgenundersökning, helstatusVårt pris 795 krReferenspris 795 kr
Åtgärd 141 Studiemodeller för behandlingsplaneringVårt pris 630 krReferenspris 620 kr
Åtgärd 201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar/problemVårt pris 435 krReferenspris 435 kr
Åtgärd 204 ProfylaxskenaVårt pris 865 kr Referenspris 765 kr
Åtgärd 401 Tanduttagning, en tand Vårt pris 1125 krReferenspris 1005 kr
Åtgärd 402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tandVårt pris 1795 krReferenspris 1660 kr
Åtgärd 404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle Vårt pris 3080 krReferenspris 3060 kr
Åtgärd 406 Tanduttagning, övertalig tandVårt pris 1130 krReferenspris 1005 kr
Åtgärd 420Implantat, per styckVårt pris 2900 krReferenspris 2620 kr
Åtgärd 421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantatVårt pris 3775 krReferenspris 3525 kr
Åtgärd 422Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknikVårt pris 1465 kr Referenspris 1465 kr
Åtgärd 423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat,Vårt pris 6255 krReferenspris 4695 kr
Åtgärd 424Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknikVårt pris 1645 krReferenspris 1645 kr
Åtgärd 425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat,Vårt pris 10175 krReferenspris 6480 kr
Åtgärd 426Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik,Vårt pris 2200 krReferenspris 2195 kr
Åtgärd 429Borttagande av implantat, per operationstillfälleVårt pris 3840 krReferenspris 3840 kr
Åtgärd 435Avlägsnande av implantatVårt pris 1005 krReferenspris 1005 kr
Åtgärd 441Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett imp.Vårt pris 2485 krReferenspris 2485 kr
Åtgärd 442Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälleVårt pris 3555 krReferenspris 3515 kr
Åtgärd 443Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälleVårt pris 3350 krReferenspris 3350 kr
Åtgärd 444Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller vid tre i kombination med annan operationVårt pris 5150 krReferenspris 4560 kr
Åtgärd 501Rensning och rotfyllning, en rotkanalVårt pris 3580 krReferenspris 3325 kr
Åtgärd 502Rensning och rotfyllning, två rotkanalerVårt pris 4115 krReferenspris 4005 kr
Åtgärd 503Rensning och rotfyllning, tre rotkanalerVårt pris 5230 krReferenspris 5030 kr
Åtgärd 504Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanalerVårt pris 5585 krReferenspris 5485 kr
Åtgärd 520Akut endodontisk behandling, annan behandlareVårt pris 995 krReferenspris 890 kr
Åtgärd 521Akut trepanation och kavumextirpationVårt pris 885 krReferenspris 785 kr
Åtgärd 522Akut trepanation och kavumextirpationVårt pris 795 krReferenspris 785 kr
Åtgärd 523StiftborttagningVårt pris 1150 krReferenspris 1150 kr
Åtgärd 541Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälleVårt pris 3590 krReferenspris 3590 kr
Åtgärd 601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikationVårt pris 3730 krReferenspris 3420 kr
Åtgärd 602Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikationVårt pris 3730 krReferenspris 3420 kr
Åtgärd 604Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skenaVårt pris 2110 krReferenspris 2110 kr
Åtgärd 607Bettslipning för ocklusal stabiliseringVårt pris 950 krReferenspris 735 kr
Åtgärd 701Fyllning av en yta på framtand eller hörntandVårt pris 685 krReferenspris 595 kr
Åtgärd 702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntandVårt pris 1085 krReferenspris 945 kr
Åtgärd 703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntandVårt pris 1380 krReferenspris 1125 kr
Åtgärd 704Fyllning av en yta på molar eller premolarVårt pris 905 krReferenspris 760 kr
Åtgärd 705Fyllning av två ytor på molar eller premolarVårt pris 1320 krReferenspris 1115 kr
Åtgärd 706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolarVårt pris 1605 krReferenspris 1490 kr
Åtgärd 707Krona i plastiskt material, klinikframställdVårt pris 1805 krReferenspris 1695 kr
Åtgärd 708Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapiVårt pris 695 krReferenspris 540 kr
Åtgärd 800Permanent tandstödd krona, en per käke, standardmaterialVårt pris 6780 krReferenspris 5710 kr
Åtgärd 802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stiftVårt pris 3145 krReferenspris 3095 kr
Åtgärd 803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stiftVårt pris 1470 krReferenspris 1470 kr
Åtgärd 804Hängande led vid tandstödd protetik, per led, standardmaterialVårt pris 2 420 krReferenspris 2190 kr
Åtgärd 811Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stödVårt pris 555 krReferenspris 550 kr
Åtgärd 822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänderVårt pris 3680 krReferenspris 3680 kr
Åtgärd 823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänderVårt pris 5220 krReferenspris 5110 kr
Åtgärd 824Partiell protes med metallskelett, klammerförankradVårt pris 11630 krReferenspris 10870kr
Åtgärd 827Partiell protes med metallskelett, klammerförankradVårt pris 9405 krReferenspris 9080 kr
Åtgärd 828Hel överkäksprotes inkl. erforderligt antal prefabricerade tänderVårt pris 9110 krReferenspris 9080 kr
Åtgärd 829Immediatprotes, inkl. tänder. Innefattar inte justeringVårt pris 7430 krReferenspris 6885 kr
Åtgärd 831Justering av avtagbar protesVårt pris 370 krReferenspris 370 kr
Åtgärd 832Lagning av protes eller tillsättning av protestandVårt pris 1350 krReferenspris 1240 kr
Åtgärd 833Rebasering av protesVårt pris 2520 krReferenspris 2520 kr
Åtgärd 834Lagning av protes där avtryck krävsVårt pris 2475 krReferenspris 1945 kr
Åtgärd 835Rebasering och lagning av protesVårt pris 3300 krReferenspris 2980 kr
Åtgärd 845-0Ocklusionskorrigerande bettslipning, mindre omfattandeVårt pris 955 krReferenspris 1910 kr
Åtgärd 845Ocklusionskorrigerande bettslipningVårt pris 1910 krReferenspris 1910kr
Åtgärd 850Implantatförankrad krona, en per käkeVårt pris 9750 krReferenspris 7780 kr
Åtgärd 852Implantatförankrad krona, flera i samma käkeVårt pris 7870 krReferenspris 6000 kr
Åtgärd 853Hängande led vid implantatförankrad broVårt pris 2350 krReferenspris 2190 kr
Åtgärd 861Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantatVårt pris 45460 krReferenspris 31440 kr
Åtgärd 861KImplantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat, helkeramiskVårt pris 58460 krReferenspris 31440 kr
Åtgärd 861MImplantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat inklusive metallskoningVårt pris 48 535 krReferenspris 31440 kr
Åtgärd 862Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantatVårt pris 49280 krReferenspris 33400 kr
Åtgärd 862KImplantatförankrad bro, överkäke, fem implantat, helkeramiskVårt pris 62280 krReferenspris 33400 kr
Åtgärd 862MImplantatförankrad bro, överkäke, fem implantat inklusive metallskoningVårt pris 52 355 krReferenspris 33400 kr
Åtgärd 863Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller flerVårt pris 53185 krReferenspris 34905 kr
Åtgärd 863KImplantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler, helkeramiskVårt pris 66185 krReferenspris 34905 kr
Åtgärd 863MImplantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler inklusive metallskoningVårt pris 56260 krReferenspris 34905 kr
Åtgärd 865Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller flerVårt pris 45460 krReferenspris 30435 kr
Åtgärd 865KImplantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler, helkeramiskVårt pris 58460 krReferenspris 30435 kr
Accordion Tab Title 1
Åtgärd 101 Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift Vårt pris 830 kr Referenspris  830 kr
Åtgärd 103  Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkareVårt pris 395 krReferenspris 365 kr
Åtgärd 107-0 Omfattande kompletterande undersökning, utförd av tandläkareVårt pris 1035 krReferenspris 1035 kr
Åtgärd 121Röntgenundersökning av enskild tand Vårt pris 65 kr Referenspris  55 kr
Åtgärd 122 Röntgenundersökning, delstatusVårt pris 235 krReferenspris 365 kr
Åtgärd 123Röntgenundersökning, helstatusVårt pris 795 krReferenspris 795 kr
Åtgärd 141 Studiemodeller för behandlingsplaneringVårt pris 630 krReferenspris 620 kr
Åtgärd 201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar/problemVårt pris 435 krReferenspris 435 kr
Åtgärd 204 ProfylaxskenaVårt pris 865 kr Referenspris 765 kr
Åtgärd 401 Tanduttagning, en tand Vårt pris 1125 krReferenspris 1005 kr
Åtgärd 402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tandVårt pris 1795 krReferenspris 1660 kr
Åtgärd 404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle Vårt pris 3080 krReferenspris 3060 kr
Åtgärd 406 Tanduttagning, övertalig tandVårt pris 1130 krReferenspris 1005 kr
Åtgärd 420Implantat, per styckVårt pris 2900 krReferenspris 2620 kr
Åtgärd 421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantatVårt pris 3775 krReferenspris 3525 kr
Åtgärd 422Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknikVårt pris 1465 kr Referenspris 1465 kr
Åtgärd 423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat,Vårt pris 6255 krReferenspris 4695 kr
Åtgärd 424Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknikVårt pris 1645 krReferenspris 1645 kr
Åtgärd 425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat,Vårt pris 10175 krReferenspris 6480 kr
Åtgärd 426Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik,Vårt pris 2200 krReferenspris 2195 kr
Åtgärd 429Borttagande av implantat, per operationstillfälleVårt pris 3840 krReferenspris 3840 kr
Åtgärd 435Avlägsnande av implantatVårt pris 1005 krReferenspris 1005 kr
Åtgärd 441Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett imp.Vårt pris 2485 krReferenspris 2485 kr
Åtgärd 442Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälleVårt pris 3555 krReferenspris 3515 kr
Åtgärd 443Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälleVårt pris 3350 krReferenspris 3350 kr
Åtgärd 444Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller vid tre i kombination med annan operationVårt pris 5150 krReferenspris 4560 kr
Åtgärd 501Rensning och rotfyllning, en rotkanalVårt pris 3580 krReferenspris 3325 kr
Åtgärd 502Rensning och rotfyllning, två rotkanalerVårt pris 4115 krReferenspris 4005 kr
Åtgärd 503Rensning och rotfyllning, tre rotkanalerVårt pris 5230 krReferenspris 5030 kr
Åtgärd 504Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanalerVårt pris 5585 krReferenspris 5485 kr
Åtgärd 520Akut endodontisk behandling, annan behandlareVårt pris 995 krReferenspris 890 kr
Åtgärd 521Akut trepanation och kavumextirpationVårt pris 885 krReferenspris 785 kr
Åtgärd 522Akut trepanation och kavumextirpationVårt pris 795 krReferenspris 785 kr
Åtgärd 523StiftborttagningVårt pris 1150 krReferenspris 1150 kr
Åtgärd 541Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälleVårt pris 3590 krReferenspris 3590 kr
Åtgärd 601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikationVårt pris 3730 krReferenspris 3420 kr
Åtgärd 602Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikationVårt pris 3730 krReferenspris 3420 kr
Åtgärd 604Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skenaVårt pris 2110 krReferenspris 2110 kr
Åtgärd 607Bettslipning för ocklusal stabiliseringVårt pris 950 krReferenspris 735 kr
Åtgärd 701Fyllning av en yta på framtand eller hörntandVårt pris 685 krReferenspris 595 kr
Åtgärd 702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntandVårt pris 1085 krReferenspris 945 kr
Åtgärd 703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntandVårt pris 1380 krReferenspris 1125 kr
Åtgärd 704Fyllning av en yta på molar eller premolarVårt pris 905 krReferenspris 760 kr
Åtgärd 705Fyllning av två ytor på molar eller premolarVårt pris 1320 krReferenspris 1115 kr
Åtgärd 706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolarVårt pris 1605 krReferenspris 1490 kr
Åtgärd 707Krona i plastiskt material, klinikframställdVårt pris 1805 krReferenspris 1695 kr
Åtgärd 708Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapiVårt pris 695 krReferenspris 540 kr
Åtgärd 800Permanent tandstödd krona, en per käke, standardmaterialVårt pris 6780 krReferenspris 5710 kr
Åtgärd 802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stiftVårt pris 3145 krReferenspris 3095 kr
Åtgärd 803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stiftVårt pris 1470 krReferenspris 1470 kr
Åtgärd 804Hängande led vid tandstödd protetik, per led, standardmaterialVårt pris 2 420 krReferenspris 2190 kr
Åtgärd 811Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stödVårt pris 555 krReferenspris 550 kr
Åtgärd 822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänderVårt pris 3680 krReferenspris 3680 kr
Åtgärd 823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänderVårt pris 5220 krReferenspris 5110 kr
Åtgärd 824Partiell protes med metallskelett, klammerförankradVårt pris 11630 krReferenspris 10870kr
Åtgärd 827Partiell protes med metallskelett, klammerförankradVårt pris 9405 krReferenspris 9080 kr
Åtgärd 828Hel överkäksprotes inkl. erforderligt antal prefabricerade tänderVårt pris 9110 krReferenspris 9080 kr
Åtgärd 829Immediatprotes, inkl. tänder. Innefattar inte justeringVårt pris 7430 krReferenspris 6885 kr
Åtgärd 831Justering av avtagbar protesVårt pris 370 krReferenspris 370 kr
Åtgärd 832Lagning av protes eller tillsättning av protestandVårt pris 1350 krReferenspris 1240 kr
Åtgärd 833Rebasering av protesVårt pris 2520 krReferenspris 2520 kr
Åtgärd 834Lagning av protes där avtryck krävsVårt pris 2475 krReferenspris 1945 kr
Åtgärd 835Rebasering och lagning av protesVårt pris 3300 krReferenspris 2980 kr
Åtgärd 845-0Ocklusionskorrigerande bettslipning, mindre omfattandeVårt pris 955 krReferenspris 1910 kr
Åtgärd 845Ocklusionskorrigerande bettslipningVårt pris 1910 krReferenspris 1910kr
Åtgärd 850Implantatförankrad krona, en per käkeVårt pris 9750 krReferenspris 7780 kr
Åtgärd 852Implantatförankrad krona, flera i samma käkeVårt pris 7870 krReferenspris 6000 kr
Åtgärd 853Hängande led vid implantatförankrad broVårt pris 2350 krReferenspris 2190 kr
Åtgärd 861Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantatVårt pris 45460 krReferenspris 31440 kr
Åtgärd 861KImplantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat, helkeramiskVårt pris 58460 krReferenspris 31440 kr
Åtgärd 861MImplantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat inklusive metallskoningVårt pris 48 535 krReferenspris 31440 kr
Åtgärd 862Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantatVårt pris 49280 krReferenspris 33400 kr
Åtgärd 862KImplantatförankrad bro, överkäke, fem implantat, helkeramiskVårt pris 62280 krReferenspris 33400 kr
Åtgärd 862MImplantatförankrad bro, överkäke, fem implantat inklusive metallskoningVårt pris 52 355 krReferenspris 33400 kr
Åtgärd 863Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller flerVårt pris 53185 krReferenspris 34905 kr
Åtgärd 863KImplantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler, helkeramiskVårt pris 66185 krReferenspris 34905 kr
Åtgärd 863MImplantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler inklusive metallskoningVårt pris 56260 krReferenspris 34905 kr
Åtgärd 865Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller flerVårt pris 45460 krReferenspris 30435 kr
Åtgärd 865KImplantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler, helkeramiskVårt pris 58460 krReferenspris 30435 kr
Accordion Tab Title 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Accordion Tab Title 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.